Fresh Rose Deep Hydration Face Cream 7ml

590 ฿

  • เกราะป้องกันความชุ่มชื้น  เพื่อช่วยดึงและเก็บกักความชุ่มชื้นให้คงอยู่ในผิว
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการคงน้ำไว้ในผิว

มีสินค้า